About US
 
 
About Us
กฏ กติกา มารยาท
สาระพันพูดคุย
Gallery
ซื้อ-ขาย แลกเปลียน
Tips & Technic
ข่าวสารวงการถ่ายภาพ
ติดต่อเรา
 
 
 
 
ยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านเข้าสู่ www.fotorelax.com ครับ

ที่แห่งนี้เปิดขึ้นเพื่อรองรับกลุ่มคนที่รักการถ่ายภาพด้วยไมตรีจิตและมิตรภาพ โดยมิได้แบ่งว่าท่านจะใช้กล้องอะไร ยี่ห้ออะไร ท่านสามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกของเราได้เสมอ ขอเพียงท่านเป็นผู้รักการถ่ายภาพอย่างแท้จริงเท่านั้นเป็นพอ

ภาพทุกภาพล้วนมีความหมายในตัวของมัน จะสวยหรือไม่ มิใช่ประเด็นสำคัญ แต่หากภาพเหล่านั้นได้ถูกบันทึกแทนการพักผ่อน หรือเพื่อความบันเทิงใจแล้ว ย่อมสร้างความสุขให้กับผู้คน และที่บ้านแห่งนี้ยินดีเป็นที่นำเสนอ เพื่อให้สมกับคำว่า Fotorelax